Lonkkaniveldysplasia

Lonkkaniveldysplasia

 

Lonkkaniveldysplasia (”lonkkavika”, HD) on yleisin koirien luuston ja nivelten kasvuhäiriö. Se on monen geenin säätelemä perinnöllinen sairaus, mutta ympäristöllä ja ruokinnalla on merkitystä miten ja kuinka vaikea asteisena se ilmenee. Yleistä tietoa lonkkaniveldysplasiasta löydät Kennelliiton sivuilta: http://www.kennelliitto.fi/lonkkanivelen-kasvuhairio

 

Lampureilla lonkkavika on valitettavan yleinen ongelma. 37%:lla 2000-luvulla kuvatuista on todettu dysplasiaa (C tai huonompi) ja vaikea-asteisia muutoksia (D-E) 18%:lla. Lampureilla lonkkavia periytyvyys on todettu melko korkeaksi (0,52). Populaatiossa on geneettistä vaihtelua ja sitä myöten jalostuksella mahdollisuus parantaa lonkkavikatilannetta rodussa. Nykyään rodulle lasketaan myös BLUP indeksi lonkkien suhteen. Tämä tarjoaa oivan työkalun yhdistelmien suunnitteluun, jolloin voidaan luotettavammin arvioida yksilön jalostusarvoa lonkkien suhteen muutenkin kuin sen oman lonkkatuloksen pohjalta. Tuontikoirien melko suuri osuus jalostuskoirista heikentää kuitenkin lampureilla arvosteluvarmuutta usein, toivottavasti ulkomaiset tulokset saadaan aikanaan mukaan indeksilaskentaan.

 

Lampureilla lonkkavikaa pyritään vastustamaan PEVISA-ohjelman (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) pohjalta. Se edellyttää lonkkien osalta, että pentueen rekisteröimiseksi molemmat vanhemmat ovat lonkkakuvattu ja raja-arvo jalostukseen käytölle on C, kuitenkin niin, että C-lonkkaista käytettäessä toisen osapuolen tulee olla A. Tämä on siis minimi vaade rekisteröimiselle. Tämän lisäksi kasvattajan tulee yhdistelmää suunnitellessaan huomioida sukulaistulokset ja mahdollinen aikaisempi jälkeläisnäyttö. Tässä BLUP indeksi toimii apuna. Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että koska jalostukseen käytettävien yksilöiden tulisi olla keskiarvoa parempia jotta saavutettaisiin perinnöllistä edistymistä, tulisi vanhempien indeksien keskiarvon olla yli sata. Ulkomaalaisia koiria jalostukseen käytettäessä ei indeksiä ole saatavilla ja usein sukulaistulosten saaminen vaikeaa, koska monissa muissa maissa koria kuvataan paljon vähemmän kuin Suomessa. Geenipoolin ylläpitämiseksi ja laajentamiseksi tuonnit ja ulkomaalaisten koirien jalostuskäyttö ovat kuitenkin tärkeitä.

 

Suomalaisten kasvattajien pentueet ja lonkkatulokset on esitetty taulukossa 1. Vuonna 2013 syntyneet pentueet ovat mukana koiramäärissä, mutteivät kuvaustulosten laskennassa. Jos haluat oman kennelisi tiedot näkyviin lähetä pyyntö palaute lomakkeella.

 

Taulukko 1.

lonkka

Vanhempien lonkkatulosten vaikutus jälkeläisten tuloksiin on esitetty taulukoissa 2 ja 3. Niistä voidaan todeta, että C-lonkkaisten koirien jalostuskäyttö lisää selvästi lonkkavian esiintymistä jälkeläisissä.

Linkkejä:

 

Vihersimpukkauutteen (Lyproflex®)

käyttö nivelrikkoisten koirien kivunlievityksessä

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/14251/Lisensiaatin%20tutkielma_Torkko.pdf?sequence=1